ไก่ เบียร์ และดนตรีที่ Duryu Park ในคืนฤดูร้อน! ‘เทศกาลแดกู ชิแมค’

Posted on

ไก่ เบียร์ และดนตรีที่ Duryu Park ในคืนฤดูร้อน! ‘เทศกาลแดกู ชิแมค’ jumbo jili Daegu Chimac Festival เป็นเทศกาลฤดูร้อนที่เป็นตัวแทนของ Daegu ซึ่งจัดขึ้นที่ Duryu Park ทุกเดือนกรกฎาคมตั้งแต่ปี 2013 ต้องขอบคุณความนิยมของ chimaek (ไก่และเบียร์) ที่แพร่กระจายไม่เพียงแค่ในเกาหลีเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงต่างประเทศด้วย ซึ่งจัดขึ้นที่ Daegu ซึ่งเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมไก่ของเกาหลี ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวมากกว่า 1 ล้านคน รวมทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติ และเป็นเทศกาลที่ดนตรีและการแสดงที่มีชีวิตชีวามาบรรจบกัน รายการที่เป็นตัวแทนของเทศกาล Daegu Chimac คือ ‘Chimaek 99 Toast Time’…