เทศกาลวัฒนธรรมซอลซอง’ ผสมผสานกับเทศกาลพริกไทยแดงอึมซอง

Posted on

เทศกาลวัฒนธรรมซอลซอง’ ผสมผสานกับเทศกาลพริกไทยแดงอึมซอง jumbo jili Eumseong-gun, Chungcheongbuk-do ได้จัดเทศกาลวัฒนธรรมและศิลปะขึ้นเองในเดือนสิงหาคมหรือกันยายนของทุกปีตั้งแต่ปี 1982 เพื่อประโยชน์ในการสืบทอดและพัฒนาวัฒนธรรมและศิลปะดั้งเดิมและความกลมกลืนระหว่างกองทัพกับประชาชน ได้รับการตั้งชื่อว่า Seolseong Cultural Festival โดยอ้างถึง Seolseong (雪城) ซึ่งเป็นชื่อสถานที่เดิมของ Eumseong-gun ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ได้มีการจัดขึ้นควบคู่ไปกับเทศกาล Eumseong Red Pepper เพื่อสร้างเทศกาลวัฒนธรรมและศิลปะและเทศกาลทางเศรษฐกิจที่ผสมผสานเทศกาลวัฒนธรรมและศิลปะเข้ากับการขายสินค้าเกษตรพิเศษ โดยมุ่งเน้นการเผยแพร่และส่งเสริมความเป็นเลิศของพริกไทยอึมซองผ่านการแข่งขันต่างๆ เช่น Red Pepper Fairy, Mr. Pepper และ Red Pepper Auntie Contest สล็อต งานที่ใหญ่ที่สุดใน…

เทศกาลโสมกึมซาน จากสุขภาพสู่อุตสาหกรรมท้องถิ่น

Posted on

เทศกาลโสมกึมซาน จากสุขภาพสู่อุตสาหกรรมท้องถิ่น jumbo jili กึมซาน, ชุงชองนัมโด, ได้ปลูกโสมมาตั้งแต่ 1500 ปีที่แล้วเนื่องจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่สะอาดและความแตกต่างของอุณหภูมิในแต่ละวันอย่างมาก โสมกึมซานมีปริมาณซาโปนินสูงเพราะถูกเก็บเกี่ยวในเวลาที่ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาสูงที่สุด เทศกาลโสมกึมซานเริ่มต้นขึ้นด้วยเทศกาลซัมจังในปี 1981 และเทศกาลโสมกึมซาน เทศกาลเพื่อความสามัคคีในหมู่ชาวบ้านเพื่ออธิษฐานขอให้มีการปลูกโสมอย่างอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากได้รับเลือกให้เป็นเทศกาลท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในปี พ.ศ. 2539 จึงได้เปลี่ยนชื่อเทศกาลเป็นเทศกาลโสมกึมซานในปี พ.ศ. 2540 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ได้มีการจัดงาน International Ginseng Trade Fair ขึ้นเพื่อสร้างตัวเองให้เป็นเทศกาลวัฒนธรรมอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวที่ดีที่สุดของประเทศ สล็อต โสมได้รับการยอมรับตั้งแต่ยุคดั้งเดิมว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวแทนของเกาหลี และมีการค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้านมากมาย ด้วยการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประสิทธิภาพของโสม เช่น การต้านทานโรคและฤทธิ์ต้านมะเร็งที่ดีเยี่ยม ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้ว เมื่อความสนใจด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น ผู้คนทั่วโลกต่างสนใจโสมเช่นกัน ปัจจัยที่มีผลต่อการเพาะปลูกโสม…