Malttukbakki

Posted on

Malttukbakki jumbo jili เกมผลัดกันกลายเป็นม้าหรือนักขี่ม้าโดยกำหนดบทบาทหรือแบ่งออกเป็นสองทีมคือม้าและคนขี่Malttukbakgi มักเล่นโดยเด็กผู้ชายเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม นักเรียนมัธยมหญิงชอบเกมนี้เป็นครั้งคราวในช่วงปี 1990 ยังคงเป็นที่นิยมมากที่สุดในหมู่ชายหนุ่มและวัยรุ่นชาย ในอดีต ม้าเป็นพาหนะที่ดีที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็ก ๆ ต้องการขี่ม้า แต่ไม่ค่อยมีโอกาสทำเช่นนั้น ความปรารถนาที่ไม่สมหวังนี้เกิดขึ้นภายในเกมนี้เมื่อนานมาแล้ว เกมเกาหลีซึ่งตีพิมพ์ในช่วงปลายยุคโชซอนระบุว่าเกมนี้ไม่ได้เล่นเฉพาะในเกาหลีเท่านั้น แต่ยังรวมถึงในญี่ปุ่นด้วย โดยเรียกเกมนี้ว่า “Nobleman Play” สล็อต วิธีการเล่นเกมนี้สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ เกมนักขี่ม้า ที่ซึ่งม้ากำลังเคลื่อนที่ และอีกเกมหนึ่งคือเกมขี่ม้าที่ม้าไม่ขยับ ในเกมนักขี่ม้า กรรไกรตัดกระดาษเป็นวงกลม เป็นตัวกำหนดม้าและพลม้า ผู้เล่นที่ไม่สามารถชนะได้เมื่อจบเกมจะกลายเป็นม้า ในขณะที่ผู้เล่นคนสุดท้ายกลายเป็นคนขี่ม้า คนขี่ม้าเอาหัวม้าคาดเอวคนขี่ม้าและปิดตาม้าเพื่อไม่ให้ม้าเห็นผู้เล่นคนอื่น โดยการทำเช่นนี้ คนขี่ม้าจะป้องกันไม่ให้ม้าเตะคนอื่นที่พยายามจะขี่ม้า เมื่อเกมเริ่มต้น ม้ายังคงเคลื่อนที่หรือเตะขาสูงและถอยหลังในอากาศ…

Gwacheon Mudong Dapgyo Nori

Posted on

Gwacheon Mudong Dapgyo Nori jumbo jili เกมพื้นบ้านเกาหลีที่ผสมผสานสะพานข้ามโนริที่ปรารถนาให้มีอายุยืนยาวและมีสุขภาพที่ดีในตอนกลางคืนของ Jeongwol Daeboreum ด้วยการแสดงกายกรรมเพื่อต้อนรับกษัตริย์จองโจและคณะของเขาเมื่อพวกเขาแวะพักที่ Gwacheon จังหวัด Gyeonggi-do ระหว่างทางไปยัง Hwaseong ป้อม. สล็อต Dapgyo Nori เป็นประเพณีทั่วประเทศที่ผู้คนข้ามสะพานในเมืองในช่วงกลางคืนของ Jeongwol Daeboreum (พระจันทร์เต็มดวงครั้งแรกของปฏิทินจันทรคติ) เพื่อปรารถนาให้มีการเก็บเกี่ยวที่อุดมสมบูรณ์และมีชีวิตที่ยืนยาว Gwacheon Mudong Dapgyo Nori เพิ่มการร่ายรำและการแสดงกายกรรมที่โดดเด่นให้กับประเพณี Dapgyo Nori เพื่อต้อนรับกษัตริย์ Jeongjo และยังให้ความเคารพต่อการเห็นหน้าที่ลูกกตัญญูของเขาผ่านการไปเยี่ยมชม Hyeollyungwon (สุสานของมกุฎราชกุมาร Sado และ Princess Hyegyeong…

Gijisi Juldarigi

Posted on

Gijisi Juldarigi jumbo jili เกมที่ใช้เชือกรูปตะขาบเพื่อขับไล่ความโชคร้ายออกจากภูมิประเทศรูปตะขาบ และเริ่มในหมู่พ่อค้า ในขณะที่ผู้คนหลายหมื่นคนเล่นกันในตลาด เชือกถูกสร้างขึ้นโดยเชื่อมเชือกตัวผู้และตัวเมียที่มีความยาว 100 เมตรสองเส้นเข้าด้วยกัน และตัดสินว่าทีมที่ชนะจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจะเป็นตัวแทนของพื้นที่ต้นน้ำและอีกกลุ่มหนึ่งคือปลายน้ำ สล็อต ไม่มีบันทึกเฉพาะเกี่ยวกับที่มาของ Gijisi Juldarigi อย่างไรก็ตาม มีบันทึกเกี่ยวกับเกมใน The Legend Behind Gijisi Juldarigi โดย Gu Jaseong และบทที่ชื่อ Gijisi Juldarigi ใน A Collection of Legends จาก Chungnam Region โดย Choe Mun -ฮวี…

Gawi Bawi Bo

Posted on

Gawi Bawi Bo jumbo jili เกมที่แสดงหนึ่งในสามสัญญาณมือที่กำหนดไว้ล่วงหน้าพร้อมๆ กันเพื่อตัดสินผู้ชนะเกมนี้ตั้งชื่อตามรูปร่างของสัญลักษณ์มือสามอัน ในเกาหลี หมัดที่กำแน่นเรียกว่า bawi (ก้อนหิน) ในขณะที่มือที่เปิดออกเต็มที่เรียกว่า bo หรือ bojagi (ผ้าห่อตัว) และมือที่ปิดไว้ครึ่งหนึ่งที่มีเพียงสองนิ้ว (โดยทั่วไปคือนิ้วโป้งและนิ้วชี้) นิ้วชี้หรือนิ้วกลาง) ที่ยื่นออกมาเรียกว่า กาวี (กรรไกร) สล็อต ในเกมที่มีคนตั้งแต่สองคนขึ้นไป ผู้เล่นทุกคนตะโกนพร้อมกันว่า “กาวี บาวี” ก่อนที่จะเลือกสัญญาณมือที่กำหนดไว้ล่วงหน้าอันใดอันหนึ่งแล้ววางลงในระหว่างการตะโกนครั้งสุดท้ายว่า “โบ!” ตัวอย่างเช่น หากผู้เล่นคนหนึ่งแสดงกาวีและอีกคนหนึ่งแสดงโบ กาวีจะเต้นโบ เนื่องจากกรรไกรสามารถตัดผ้าหรือกระดาษได้ อย่างไรก็ตาม หากผู้เล่นคนหนึ่งแสดงโบ ต่อผู้เล่นอีกคนที่แสดง bawi โบจะเอาชนะ bawi เนื่องจากผ้าสามารถพันรอบก้อนหินได้…

Dukkeobijip Jitgi Nori

Posted on

Dukkeobijip Jitgi Nori jumbo jili เกมสร้างบ้านรูปทรงถ้ำโดยการวางและตบดินเปียกหรือทรายบนหลังมือข้างหนึ่ง แล้วค่อยๆ พยายามเอาออกหรือที่เรียกว่า Moraejip Jitgi Nori เกมพื้นบ้านที่เป็นสัญลักษณ์ของเกาหลีนี้มีเด็ก ๆ ที่สร้างบ้านด้วยดินหรือทราย ขั้นแรก ผู้เล่นวางสิ่งสกปรกหรือทรายที่เปียกบนหลังมือข้างหนึ่ง จากนั้นใช้มืออีกข้างตบดินเพื่อปั้นให้เป็นโครงสร้างที่แข็งแรง การตบต้องใช้ความอดทนและเอาใจใส่ เนื่องจากมือที่อยู่ใต้สิ่งสกปรกจะต้องอยู่นิ่งตลอดกระบวนการทั้งหมดเพื่อให้สิ่งสกปรกแข็งตัว เมื่อผู้เล่นเอามือออกช้าๆ เมื่อดินแข็งพอ บ้านที่มีลักษณะเหมือนถ้ำเล็กๆ ก็เสร็จสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม การถอดมือต้องใช้สมาธิเพื่อไม่ให้โครงสร้างทรายแตกหรือยุบตัวเมื่อถอดออกอย่างไม่ระมัดระวัง สล็อต เกมนี้มีชื่อว่า Dukkeobijip Jitgi Nori ขณะที่เด็ก ๆ ร้องเพลงพร้อมกับตบเบา ๆ ที่ไป “นาย. คางคกนายคางคก! ฉันจะให้บ้านเก่าแก่คุณ คุณให้บ้านใหม่แก่ฉัน” มีเพลงอื่นๆ…

Dari Segi Nori

Posted on

Dari Segi Nori jumbo jili เกมที่ผูกขาผู้เล่นตั้งแต่สองคนขึ้นไปโดยหันหน้าเข้าหากันและถอดขาที่เลือกไว้เมื่อสิ้นสุดเพลงที่เล่นโดยผู้เล่นคนใดคนหนึ่งในขณะนับขาDari Segi Nori เรียกอีกอย่างว่า Dari Ppopgi Nori (เกมดึงขา) นี่คือเกมในร่มที่ชื่นชอบในหมู่เด็ก ๆ จุดประสงค์ของเกมนี้คือการทำให้ผู้เล่นคนสุดท้ายที่ไม่สามารถรับขาได้ “มัน” หรือให้โทษเพิ่มเติมแก่ผู้เล่นคนนั้น สล็อต ในการเล่นเกมนี้ เด็กมากกว่าสองคนนั่งตัวต่อตัว โดยเหยียดขาและสลับกันวางขาระหว่างขาของเด็กที่อยู่ฝั่งตรงข้าม ผู้เล่นคนหนึ่งเริ่มต้นด้วยการร้องเพลงและสัมผัสขาจากซ้ายสุดหรือขวาสุด ผู้เล่นที่ขาแตะท้ายเพลงจะงอขาที่แตะเพื่อดึงออก หลังจากนั้นเพลงก็เริ่มขึ้นอีกครั้งด้วยขาที่เหลือโดยปกติ ผู้เล่นคนหนึ่งจะร้องเพลงตลอดทั้งรอบ อย่างไรก็ตาม มีบางครั้งที่ผู้เล่นผลัดกันร้องเพลง โดยมีเนื้อร้องแตกต่างกันไปตามภูมิภาคและแต่ละบุคคล เพลงที่ขึ้นต้นด้วย “igeori jeogeori gakgeori” เป็นที่นิยมมากที่สุดทั่วประเทศ เนื่องจากขาจะถูกลบออกทีละตัวเมื่อเพลงจบลง หากมีผู้เข้าร่วมหลายคน ควรเล่นเพลงซ้ำหลายครั้งบุคคลที่สามารถถอดขาทั้งสองข้างได้ก่อนถือเป็นผู้ชนะในขณะที่อีกคนหนึ่งเป็นผู้แพ้ จากนั้นผู้เล่นนั้นจะได้รับบทลงโทษหรือถูกกำหนดให้เป็น “มัน” ในเกมอื่นหรือผู้เล่นตัดสินใจเทิร์นของพวกเขาสำหรับเกมถัดไปที่พวกเขาเล่นตามลำดับของคนที่สามารถถอดขาได้Dari…

Hong Yeun-hwa เน้นความเก่งกาจของกระดาษ

Posted on

Hong Yeun-hwa เน้นความเก่งกาจของกระดาษ jumbo jili ตามเนื้อผ้าในเกาหลี กระดาษถูกใช้เป็นมากกว่าสื่อในการเขียนสิ่งต่างๆแผ่นกระดาษชั้นร่วมกันเพื่อสร้างความหลากหลายของ craftworks หนึ่งซึ่งเรียกว่าjiseung Hong Yeun-hwa ผู้เชี่ยวชาญด้านงานหัตถกรรมดั้งเดิมของเมืองซองนัมเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญที่พยายามถ่ายทอดประเพณีการทำ jiseung ให้กับคนรุ่นต่อไป สล็อต ในการทำ jiseung, hanjiหรือกระดาษเกาหลีแบบดั้งเดิม ให้ตัดเป็นเส้นบาง ๆ ยาว ๆ จากนั้นนำกระดาษมาบิดเป็นเกลียวเพื่อใช้ทำสิ่งของต่างๆ เช่น หมอน กล่องดินสอ เสื่อรองนั่ง หรือเบาะรองนั่งเมื่อเวลาผ่านไป ชาวเกาหลีบางคนถึงกับใช้เทคนิค jiseung เพื่อสร้างไอเท็มสำหรับการต่อสู้ เช่น ภาชนะใส่ลูกธนูและเกราะกระดาษอย่างไรก็ตาม เนื่องจากกระดาษเป็นวัสดุหลักสำหรับจีซอง พระธาตุดังกล่าวจึงเสียหายหรือถูกทำลายได้ง่าย ดังนั้น สิ่งของจิซองที่หลงเหลืออยู่ในปัจจุบันจึงส่วนใหญ่เป็นของที่ผลิตและใช้งานในช่วงปลายราชวงศ์โชซอน (1392-1910)หง ซึ่งตอนนี้อายุ 61…

สมบัติของชาติ : ชูรังคามะพระสูตร

Posted on

สมบัติของชาติ : ชูรังคามะพระสูตร jumbo jili Shurangama Sutra (The Sutra of the Heroic One) ระยะเวลาการแปลภาษาเกาหลี : Joseon (1392-1910) ที่ตั้ง:เขต Jung ใจกลางกรุงโซล สถานะ:สมบัติแห่งชาติหมายเลข 212 Suramagma Sutra มักถูกเรียกโดยชื่ออื่น Daebuljeongsuneungeomgyeong หรือเรียกง่ายๆว่า Neungeomgyeong . แนวคิดหลักของหนังสือเล่มนี้คือเราสามารถได้รับพลังจากการได้สัมผัสคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรง มากกว่าเพียงแค่ทำความเข้าใจ นี่เป็นหนึ่งในคัมภีร์หลักสำหรับพระภิกษุในระหว่างกระบวนการฝึกอบรม สล็อต หนังสือเล่มนี้มีฉบับแปลโดย Banjamilje แห่งราชวงศ์ถังของจีนและแปลโดย Gye Hwan หนังสือสิบเล่มผลิตโดยการพิมพ์แกะไม้ในปี 1462…

ราชวงศ์โชซอน (1392–1910)

Posted on

ราชวงศ์โชซอน (1392–1910) jumbo jili ราชวงศ์โชซอน (1392–1910) ก่อตั้งโดยยี ซอง-กเย ผู้บัญชาการทหารที่มีอำนาจของโครยอ (918–1392) ซึ่งตั้งชื่อว่าโชซอน Yi Seong-gye ย้ายเมืองหลวงไปที่ Hanyang (ปัจจุบันคือกรุงโซล) และร่วมมือกับกลุ่มนักวิชาการขงจื๊อที่ปฏิรูปซึ่งจัดระเบียบสังคมเกาหลีใหม่โดยใช้คำสอนของขงจื๊อเป็นแนวทาง คำสอนเหล่านี้เน้นย้ำถึงความสงบเรียบร้อยโดยอาศัยการปลูกฝังความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความประพฤติที่เหมาะสม สล็อต ราชวงศ์โชซอนมักจะโดดเด่นเป็น Yangban สังคม Yangbanหมายถึง “สองคำสั่ง” หมายถึงสาขาของข้าราชการพลเรือนและทหาร ซึ่งปกครองรัฐตามกฎและระเบียบที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแห่งชาติ การแต่งตั้งตำแหน่งราชการ ประตูสู่ความสำเร็จ ทำได้โดยการสอบของรัฐ ผู้ชายในชั้นเรียนยังบันได้รับสิทธิพิเศษในการศึกษาระดับอุดมศึกษาบางประเภทส่วนใหญ่ศิลปะของราชวงศ์โชซอนสะท้อน Yangban รสนิยม ผู้ชายในชั้นเรียนนี้ให้ความสำคัญอย่างมากกับคุณสมบัติของความยับยั้งชั่งใจและความเรียบง่ายที่ไม่โอ้อวด ประเภทของภาพวาดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในราชวงศ์นี้คือภาพเหมือนของข้าราชการระดับสูงและบรรพบุรุษ ภาพจริงมากกว่าภูมิทัศน์ในจินตนาการ และภาพวาดประเภทที่พรรณนาถึงชีวิตประจำวันของคนทั่วไป ตั้งแต่กลางทศวรรษ 1700 เป็นต้นมา จิตรกรหลายคนได้ใช้เทคนิคตะวันตกบางส่วนในการตกแต่งพื้นที่และรูปแบบ…

ผู้นำแบรนด์อุตสาหกรรมและมาตรฐานอุตสาหกรรมของเกาหลี

Posted on

ผู้นำแบรนด์อุตสาหกรรมและมาตรฐานอุตสาหกรรมของเกาหลี jumbo jili รัฐบาลมุ่งมั่นที่จะกระจายสินค้าส่งออกและเพิ่มคุณภาพผ่านการคัดเลือกสินค้าคุณภาพชั้นหนึ่งทุกปี โครงการซึ่งเริ่มขึ้นในปี 2544 โดยมี 120 รายการและ 140 บริษัท ขยายเป็น 817 รายการและ 917 บริษัท ในปี 2562 และส่วนแบ่งการส่งออกยังมีบทบาทสำคัญในเศรษฐกิจเกาหลีซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 40% ของการส่งออกของประเทศในช่วง ห้าปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สัดส่วนของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่มขึ้นจาก 37% ในปี 2544 เป็น 76% ในปี 2562 ดังนั้นจึงมีส่วนช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์และอำนวยความสะดวกในการเข้าสู่ตลาดโลก สล็อต เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นองค์ประกอบที่แข็งแกร่งที่สุดของเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเป็นภาคส่วนที่ครอบคลุมทักษะทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับนวัตกรรมการจัดการและการปฏิรูปการบริหาร ตลอดจนทักษะที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต มัลติมีเดีย และอุปกรณ์สื่อสารโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารที่มั่นคงของประเทศได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมด้วยเครือข่าย 4G…