สมบัติของชาติ : ชูรังคามะพระสูตร

สมบัติของชาติ : ชูรังคามะพระสูตร

jumbo jili

Shurangama Sutra (The Sutra of the Heroic One) ระยะเวลาการแปลภาษาเกาหลี : Joseon (1392-1910) ที่ตั้ง:เขต Jung ใจกลางกรุงโซล สถานะ:สมบัติแห่งชาติหมายเลข 212 Suramagma Sutra มักถูกเรียกโดยชื่ออื่น Daebuljeongsuneungeomgyeong หรือเรียกง่ายๆว่า Neungeomgyeong . แนวคิดหลักของหนังสือเล่มนี้คือเราสามารถได้รับพลังจากการได้สัมผัสคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรง มากกว่าเพียงแค่ทำความเข้าใจ นี่เป็นหนึ่งในคัมภีร์หลักสำหรับพระภิกษุในระหว่างกระบวนการฝึกอบรม

สล็อต

หนังสือเล่มนี้มีฉบับแปลโดย Banjamilje แห่งราชวงศ์ถังของจีนและแปลโดย Gye Hwan หนังสือสิบเล่มผลิตโดยการพิมพ์แกะไม้ในปี 1462 หนังสือเล่มนี้ยาว 22 ซม. (0.72 ฟุต) และกว้าง 35.7 ซม. มันถูกผลิตขึ้นหนึ่งปีหลังจากที่ศูนย์ข่าวของรัฐบาลเพื่อพิมพ์การแปลพระคัมภีร์ทางพุทธศาสนาภาษาเกาหลีก่อตั้งขึ้นในปี 7th ของ King Sejo
ในบรรดาหนังสือที่ตีพิมพ์ในช่วงเวลานี้ เป็นชุดเดียวที่พบในรูปแบบที่สมบูรณ์ ในฐานะที่เป็นบทวิจารณ์ภาษาเกาหลีฉบับแรกที่เผยแพร่โดยศูนย์ข่าวของรัฐบาล หนังสือเล่มนี้ได้ให้คำแนะนำสำหรับฉบับภาษาเกาหลีอื่นๆ ที่ตีพิมพ์หลังจากนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบการคอมไพล์ที่เปิดตัวและวิธีการผสมตัวอักษรขนาดต่างๆ กัน ได้กำหนดมาตรฐานไว้สำหรับหลายปีต่อจากนี้
ชูรางคามสูตร
· พระสูตรของชูรันคามอันเป็นเลิศในการประชุมสุดยอดของพระพุทธเจ้า เกี่ยวกับสาเหตุการปลูกฝังอันเป็นความลับของตถาคต การรับรองถึงความหมายอันสมบูรณ์ และการปฏิบัติมากมายของพระโพธิสัตว์
· แปลในสมัยราชวงศ์ถังโดย Shramana Paramiti จากภาคกลางของอินเดีย
·ตรวจสอบโดย Shramana Meghashikara จาก Udyana
· รับรองโดย Shramana Huai Ti จากวัด Nan Lo บนภูเขา Lo Fu
· เรียบเรียงโดย สาวก ฟาง ยุง แห่ง Ching He อดีตเซ็นเซอร์แห่งรัฐ และผู้เข้าร่วมประชุมและรัฐมนตรีพร้อมกัน และผู้ควบคุมศาล
· แปลจากภาษาจีนโดย The Buddhist Text Translation Society, USA
ข้าพเจ้าได้ยินมาอย่างนี้
สมัยหนึ่ง พระพุทธองค์ประทับอยู่ที่เมืองศรีสวัสดิ์ ณ ที่ประทับของป่าเชฏะ พร้อมด้วยภิกษุผู้ยิ่งใหญ่ รวมกันแล้ว สิบสองร้อยห้าสิบองค์.
ล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีไหลออก เป็นบุตรของพระพุทธเจ้า เป็นพวกพราหมณ์และผู้ดูแล พวกเขาก้าวข้ามสิ่งดำรงอยู่ทั้งหมดอย่างสมบูรณ์ และสามารถเดินทางไปทุกหนทุกแห่ง และบรรลุผลสำเร็จการเนรเทศที่น่าเกรงขาม
พวกเขาติดตามพระพุทธเจ้าด้วยการหมุนกงล้อและสมควรได้รับมรดกอย่างน่าพิศวง เคร่งขรึมและบริสุทธิ์ในพระวินัย พวกเขาเป็นแบบอย่างที่ดีในสามอาณาจักร ร่างกายที่ตอบสนองอย่างไร้ขีดจำกัดของพวกมันได้นำสิ่งมีชีวิตข้ามผ่านและปลดปล่อยพวกมัน ดึงออกมาและช่วยเหลือพวกมันในอนาคตเพื่อที่พวกเขาจะได้อยู่เหนือพันธะฝุ่นทั้งหมด
รายนามผู้นำได้แก่ ชารีบุตรผู้เฉลียวฉลาด มหามุทคลยานะ มหากุษฐิลา ปุรนามัยตรียานิบุตร สุภูติ อุปนิษัท และอื่นๆ
ยิ่งกว่านั้น พระประทีกอันไร้ขอบเขตซึ่งอยู่นอกเหนือการศึกษาและผู้มีปณิธานในเบื้องต้นได้มาถึงที่ซึ่งพระพุทธเจ้าจะเสด็จไปร่วมพระวารณะของภิกษุในตอนปิดภาคฤดูร้อน
พระโพธิสัตว์จากทิศทั้งสิบทิศที่ต้องการคำปรึกษาเพื่อแก้ไขความสงสัยในจิตใจนั้น ล้วนเป็นที่เคารพนับถือและเชื่อฟังพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ทรงเมตตา ขณะเตรียมแสวงหาความหมายอันลี้ลับ
ครั้งนั้น ตถาคตก็จัดอาสนะนั่งอย่างสงบและสงบ และเพื่อเห็นแก่ทุกคนในที่ประชุมจึงประกาศอย่างลึกซึ้งและลี้ลับ ภิกษุผู้บริสุทธิ์ในงานเลี้ยงพระธรรมได้สิ่งที่ตนไม่เคยได้รับมาก่อน
เสียงกาฬสินธุ์ของอมตะแผ่ซ่านไปทั่วสิบทิศ และพระโพธิสัตว์มีมากมายเท่าเม็ดทรายแห่งแม่น้ำคงคาที่พระโพธิสัตว์มีมัญชุศรีเป็นผู้นำ
จากนั้นพระเจ้าประเสนจิตเพื่อเห็นแก่พระราชบิดาในรัชกาลที่ ๙ ได้ทรงจัดพิธีไว้ทุกข์ในงานเลี้ยงมังสวิรัติและอัญเชิญพระพุทธเจ้าไปที่ห้องด้านข้างของพระราชวัง ได้ต้อนรับพระตถาคตด้วยตนเองด้วยเครื่องปรุงอันเลิศรสมากมายที่ไม่มีใครเทียบได้ และพระองค์เองได้เชิญพระโพธิสัตว์ผู้ยิ่งใหญ่
ในเมืองก็มีผู้เฒ่าและฆราวาสที่เตรียมจะเลี้ยงพระสงฆ์พร้อมๆ กัน และพวกเขายืนรอพระพุทธเจ้ามารับเครื่องเซ่นไหว้
พระพุทธเจ้าสั่งให้มัญชุศรีมอบหมายให้พระโพธิสัตว์และพระอรหันต์รับเครื่องเซ่นไหว้จากเจ้าภาพมังสวิรัติต่างๆ
มีแต่พระอานนท์ซึ่งรับพระนิพพานไว้แล้วก่อนเสด็จไปไกลแต่ยังไม่เสด็จกลับ มาช้าไปสำหรับการแบ่งส่วนของคณะสงฆ์ ไม่มีผู้อาวุโสนั่งหรือ Acharya อยู่กับเขา ดังนั้นเขาจึงกลับมาตามลำพังบนถนน
ในวันนั้นพระอานนท์ไม่ได้รับเครื่องบูชา ครั้นถึงเวลาอันสมควร พระอานนท์ก็หยิบขันขอทาน ครั้นเดินทางผ่านเมืองก็ขอทานเป็นลำดับ
เมื่อคนแรกเริ่มขอทาน เขาคิดกับตัวเองว่าจนถึง Danapati คนสุดท้ายที่จะเป็นเจ้าภาพมังสวิรัติของเขา เขาจะไม่สงสัยว่าพวกเขาสะอาดหรือไม่สะอาด ไม่ว่าจะเป็นกษัตริยาผู้มีพระนามอันมีเกียรติหรือจันดาลาส ขณะฝึกฝนความเสมอภาคและความเห็นอกเห็นใจ เขาจะไม่เพียงแต่เลือกคนต่ำต้อยเท่านั้น แต่ยังมุ่งมั่นที่จะทำให้สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมและคุณธรรมอันไร้ขอบเขตของสิ่งมีชีวิตทั้งปวง
พระอานนท์รู้อยู่แล้วว่าพระตถาคตพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตักเตือนสุภูติและมหากัสสปะว่าเป็นพระอรหันต์ที่มีจิตใจไม่ยุติธรรมและเสมอภาค และทรงถือเอาพระตถาคตสั่งสอนอย่างเป็นกลาง เพื่อช่วยทุกคนให้พ้นจากความสงสัยและคำดูหมิ่น
เมื่อข้ามคูเมืองแล้ว เขาเดินช้าๆ ผ่านประตูชั้นนอก ท่าทางเคร่งขรึมและเหมาะสมในขณะที่เขาให้เกียรติวิธีการหาอาหารอย่างเหมาะสม
สมัยนั้นเพราะพระอานนท์ขอทานเป็นลำดับ จึงเสด็จไปในเรือนโสเภณี ถูกอุบายอันมีอานุภาพครอบงำ ด้วยมนต์ของศาสนา Kapilla ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นพรหมสวรรค์ ธิดาของ Matangi ดึงเขาลงบนเสื่อที่ไม่บริสุทธิ์
นางใช้กายเจ้าเล่ห์ลูบไล้เขาจนใกล้จะทำลายศีลแล้ว
ตถาคตรู้อยู่ว่าพระอานนท์กำลังถูกอุบายชั่วใช้อุบายชั่ว เสร็จแล้วก็เสด็จกลับทันที. พระราชา ขุนนาง ผู้เฒ่า และฆราวาสเดินตามพระพุทธเจ้าไป ปรารถนาจะฟังธรรมที่จำเป็น
ครั้นแล้วพระผู้มีเกียรติแห่งโลกก็เปล่งรัศมีร้อยรัศมีที่ประดับประดาด้วยเพชรพลอยและปราศจากความกลัวจากมงกุฎของพระองค์ ภายในแสงนั้นปรากฏดอกบัวล้ำค่าพันกลีบซึ่งประทับนั่งเป็นพระพุทธรูปปางไสยาสน์ในปางไสยาสน์เต็มกำลังประกาศมนต์แห่งจิตวิญญาณ
พระองค์ทรงบัญชาให้มัญชุศรีรับมนตร์และไปคุ้มครอง เมื่อมนตร์ชั่วร้ายดับลง ให้ให้การสนับสนุน และส่งเสริมให้บุตรสาวของพระอานนท์และมาตังคีกลับไปยังที่ที่พระพุทธเจ้าทรงอยู่
พระอานนท์เห็นพระพุทธองค์จึงกราบลงและร่ำไห้ด้วยความโศกเศร้าเสียใจที่พระอานนท์ได้หมกมุ่นอยู่กับการตรัสรู้มาแต่กาลก่อน และยังไม่ได้ทำให้กำลังสมบูรณ์ในหนทางนั้นสมบูรณ์ พระองค์ทรงขอคำอธิบายถึงอรรถกถาเบื้องต้นของสมถะ สมปัตติ และธยานะ อันน่าอัศจรรย์ซ้ำแล้วซ้ำเล่า โดยที่ตถาคตแห่งทิศทั้งสิบได้ตรัสรู้โพธิ์แล้ว

สล็อตออนไลน์

สมัยนั้น พระโพธิสัตว์จำนวนมากมายเท่าเม็ดทรายในแม่น้ำคงคา พระอรหันต์ พระไตรปิฎก และอื่นๆ จากทั้งสิบทิศก็ปรากฏอยู่ด้วย เมื่อมีโอกาสได้ฟัง พวกเขาถอนตัวจากที่นั่งเงียบๆ เพื่อรับคำแนะนำอย่างฉลาดหลักแหลม
ท่ามกลางการประชุมใหญ่นั้น พระผู้มีพระภาคทรงเหยียดพระหัตถ์สีทองของพระองค์ ลูบมงกุฎของพระอานนท์ แล้วตรัสแก่พระอานนท์และชุมนุมใหญ่ว่า “มีสมณะผู้หนึ่งได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งชูรังคมะผู้ยิ่งใหญ่ในการประชุมสุดยอดพระพุทธองค์ พรั่งพร้อมไปด้วย อริยมรรคเป็นมรรคเป็นมรรคเป็นมรรค เป็นประตูเดียว ที่ตถาคตแห่งทิศทั้งสิบได้บรรลุธรรมแล้ว บัดนี้ท่านทั้งหลายจงตั้งใจฟังเถิด” พระอานนท์น้อมรับคาสั่งสอนอย่างนอบน้อม
พระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์ว่า “ท่านและเราเป็นครอบครัวเดียวกันและมีความรักสัมพันธ์กันโดยธรรมชาติ ในตอนที่ท่านตั้งปณิธานว่าลักษณะเด่นที่ท่านเห็นในธรรมของข้าพเจ้านั้นเป็นอย่างไร ที่ทำให้ท่านละทิ้งไปโดยฉับพลัน ความเมตตาและความรักอันล้ำลึกในโลกนี้?”
พระอานนท์ได้กราบทูลพระพุทธองค์ว่า “ข้าพเจ้าเห็นพระตถาคตเจ้าตถาคต ๓๒ ประการ อันวิเศษยิ่งนัก หาที่เปรียบมิได้ จนทั่วกายของท่านมีความโปร่งแสงระยิบระยับดุจคริสตัล”
“ฉันมักจะคิดกับตัวเองว่าลักษณะเหล่านี้ไม่สามารถเกิดขึ้นจากความปรารถนาและความรักได้ ทำไมล่ะ ไอของความปรารถนานั้นหยาบและขุ่น จากการมีเพศสัมพันธ์ที่สกปรกและเน่าเสียจะทำให้เกิดหนองและเลือดผสมขุ่นซึ่งไม่สามารถปล่อยความงดงามเช่นนี้ได้ แสงสีม่วง-ทองบริสุทธิ์เจิดจ้า ข้าพเจ้าจึงแหงนมองขึ้นไปตามพระพุทธเจ้า ปล่อยผมให้ร่วงหล่นจากพระเศียร”
พระพุทธองค์ตรัสว่า “ดีมาก พระอานนท์ พึงรู้ไว้เถิดว่า สรรพสัตว์ทั้งหลายย่อมเกิดและดับอยู่เรื่อย ๆ เพียงเพราะไม่รู้จิตอันเป็นนิจ อันเป็นธาตุที่สดใสของธรรมชาติบริสุทธิ์ กลับเข้าไปยุ่งในความคิดผิด ๆ มันเป็นเช่นนั้นมาโดยตลอดโดยไม่มีการเริ่มต้น ความคิดของพวกเขาไม่เป็นความจริง วงล้อจึงหมุนต่อไป”
“บัดนี้เจ้าประสงค์จะสำรวจพระโพธิ์ที่ไม่มีใครเทียบได้และค้นพบธรรมชาติของเจ้า เจ้าจงตอบคำถามของข้าด้วยใจที่ตรงไปตรงมา เพราะนั่นคือทางที่พระตถาคตแห่งทิศทั้งสิบหลุดพ้นจากการเกิดและการตาย ใจของพวกเขาล้วนตรงไปตรงมา และเพราะว่าจิตและวาจาของพวกเขาเป็นอย่างนั้นเสมอมาตั้งแต่ต้น จนถึงขั้นกลาง จนถึงที่สุด จึงไม่หลีกหนีแม้แต่น้อย
อานนท์ ข้าพเจ้าขอถามท่านทั้งหลายว่า ในคราวที่เจ้าตั้งปณิธานซึ่งได้บังเกิดขึ้นแล้วนั้น อริยมรรค 32 ประการของตถาคตแล้ว ผู้ใดเห็นอุปนิสัยเหล่านั้นแล้วใครยินดีในธรรมนั้นเล่า”
พระอานนท์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า “ข้าแต่พระผู้มีพระภาค ข้าพเจ้าได้ประสบความยินดีอย่างนี้ ข้าพเจ้าใช้จิตและตา เพราะตาข้าพเจ้าเห็นลักษณะเด่นของตถาคต จิตจึงเกิดความยินดี ข้าพเจ้าจึงตั้งปณิธานว่า ปรารถนาที่จะขจัดตัวเองออกจากการเกิดและการตาย”
พระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์ว่า “อย่างที่ท่านว่า ประสบการณ์แห่งความสุขนั้นเกิดขึ้นจริงเพราะใจและตาของท่าน หากไม่รู้ว่าจิตและตาของท่านอยู่ที่ไหน ย่อมไม่สามารถพิชิตผงธุลีที่เหน็ดเหนื่อยได้
” ตัวอย่างเช่น เมื่อประเทศของกษัตริย์ถูกโจรรุกราน และส่งกองทัพออกไปปราบปรามและขับไล่พวกเขา กองทหารต้องรู้ว่าโจรอยู่ที่ไหน
“มันเป็นความผิดของจิตใจและดวงตาของคุณที่ไหลและหมุนไป ฉันถามคุณโดยเฉพาะเกี่ยวกับจิตใจและดวงตาของคุณ: ตอนนี้พวกเขาอยู่ที่ไหน”
พระอานนท์ได้กราบทูลพระพุทธองค์ว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ สรรพสัตว์ทั้งสิบชนิดในโลกล้วนดำรงสติสัมปชัญญะอยู่ภายในร่างกาย และเมื่อข้าพเจ้าเห็นพระเนตรดอกบัวสีน้ำเงินของตถาคต พวกมันก็อยู่ที่พระพุทธองค์ด้วย หน้า

jumboslot

ตอนนี้ฉันสังเกตว่าอวัยวะที่โดดเด่นเหล่านี้ซึ่งเป็นมลทินทั้งสี่ชนิดอยู่บนใบหน้าของฉันและด้วยเหตุนี้จิตสำนึกของฉันก็อยู่ภายในร่างกายของฉันเช่นกัน “
พระพุทธองค์ตรัสกับพระอานนท์ว่า “บัดนี้ ท่านนั่งอยู่ในห้องบรรยายของตถาคต มองดูพระเชตทิศ อยู่ ณ ที่ใด”
“พระผู้มีพระภาคเจ้า หอบรรยายอันบริสุทธิ์ที่มีหลายชั้นขนาดใหญ่นี้อยู่ในสวนพระผู้มีพระคุณแห่งสันโดษ ปัจจุบันป่าเชฏะอยู่นอกห้องโถงจริงๆ”
“อานนท์ ตอนนี้อยู่ในห้องโถง คุณเห็นอะไรเป็นอย่างแรก”
“พระผู้มีพระภาค ข้าพเจ้าเห็นพระตถาคตในพระอุโบสถในพระอุโบสถ ถัดมาข้าพเจ้าเห็นพระอุโบสถ และเมื่อทอดพระเนตรไปข้างนอก ข้าพเจ้าเห็นป่าไม้และสวน”
“อานนท์ ทำไมท่านจึงมองเห็นป่าและสวนขณะมองดู?”
“ผู้ทรงเกียรติแห่งโลก เนื่องจากประตูและหน้าต่างของห้องบรรยายอันยิ่งใหญ่นี้ถูกเปิดออกกว้างๆ ข้าพเจ้าจึงสามารถอยู่ในห้องโถงและมองไปไกลได้”
พระพุทธองค์ตรัสแก่พระอานนท์ว่า “เป็นอย่างที่ท่านว่า เมื่อผู้หนึ่งอยู่ในห้องบรรยายและประตูและหน้าต่างเปิดกว้าง บุคคลหนึ่งสามารถมองเข้าไปในสวนและป่าได้ไกล จะมีใครในห้องโถงที่ไม่เห็น พระตถาคตยังทรงเห็นภายนอกพระอุโบสถ?”
พระอานนท์ตรัสตอบว่า “พระผู้มีพระภาคเจ้าจะประทับอยู่ในพระอุโบสถ ไม่เห็นพระตถาคต ทรงเห็นสวนป่าและน้ำพุ ย่อมเป็นไปไม่ได้”
“อานนท์ ท่านก็เหมือนกัน”
“จิตของคุณสามารถเข้าใจทุกสิ่งอย่างทั่วถึง ตอนนี้ถ้าจิตปัจจุบันของคุณซึ่งเข้าใจทุกสิ่งอย่างถี่ถ้วนอยู่ในร่างกายของคุณแล้วคุณควรตระหนักถึงสิ่งที่อยู่ภายในร่างกายของคุณก่อนว่าจะมีสิ่งมีชีวิตที่มองเห็นภายในร่างกายได้ก่อนหรือไม่ ก่อนที่พวกเขาจะสังเกตสิ่งต่าง ๆ ข้างนอก?”
แม้ว่าคุณจะไม่สามารถมองเห็นหัวใจ ตับ ม้าม และท้องของคุณ ยังคงเห็นการเจริญเติบโตของเล็บและผมของคุณ ควรเข้าใจการบิดของเส้นเอ็นและจังหวะการเต้นของหัวใจของคุณอย่างชัดเจน ทำไมคุณไม่รับรู้สิ่งเหล่านี้ หากคุณไม่สามารถรับรู้ถึงสิ่งที่อยู่ภายในเลย คุณจะรับรู้สิ่งที่อยู่ภายนอกได้อย่างไร?
“ฉะนั้นท่านควรรู้ว่าท่านกล่าวถึงสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เมื่อท่านกล่าวว่าจิตรู้และรู้อยู่ในร่างกาย”
พระอานนท์ก้มพระเศียรลงกราบทูลพระพุทธองค์ว่า “เมื่อได้ฟังธรรมเช่นที่พระตถาคตประกาศไว้ ข้าพเจ้าทราบดีว่าแท้จริงจิตของข้าพเจ้าอยู่นอกกาย
“ทำไมล่ะ ตัวอย่างเช่น โคมไฟที่จุดไฟในห้องจะทำให้แสงสว่างภายในห้องสว่างก่อนเท่านั้น แล้วจึงจะไหลผ่านประตูไปถึงช่องห้องโถง สำหรับสิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่มองไม่เห็นภายในตน ร่างกายแต่มองเห็นแต่ภายนอกเท่านั้น เปรียบเสมือนว่าโคมไฟถูกวางไว้นอกห้อง ไม่ให้แสงสว่างแก่ห้อง”
“หลักการนี้ชัดเจนแน่นอน ปราศจากข้อสงสัยอย่างยิ่งและเป็นความหมายทั้งหมดของพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอน ไม่ผิดหรือ?”
พระผู้มีพระภาคตรัสแก่อานนท์ว่า “ภิกษุทั้งหลายเหล่านี้ได้เสด็จตามข้าพเจ้าไปยังเมืองศรีวัสดิ เพื่อขออาหารเป็นลูกกลมๆ แล้วเสด็จกลับยังป่าเชฏะ ข้าพเจ้าได้ทานอาหารเสร็จแล้ว พิจารณาดูพระภิกษุทั้งหลายว่า เมื่อ คนหนึ่งกิน
พระอานนท์ตอบว่า “ไม่ใช่ พระผู้มีพระภาค เหตุใด ภิกษุเหล่านี้เป็นพระอรหันต์แต่ชีวิตของแต่ละคนต่างกัน คนเดียวจะทำให้ทุกคนอิ่มได้อย่างไร”
พระพุทธองค์ทรงบอกพระอานนท์ว่า “ถ้าจิตของท่านที่เข้าใจ รู้ เห็น และรู้อยู่จริงอยู่นอกกายท่าน ร่างกายและจิตใจของท่านก็จะแยกออกจากกันและจะไม่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ร่างกายก็จะไม่รู้ว่าจิตเป็นอย่างไร รู้แล้วจิตก็ไม่เห็นรู้แจ้งในกาย
“เมื่อข้าพเจ้าแสดงผ้าตูลาคอตตอน จิตของท่านเห็นแล้วแยกแยะออกหรือไม่” พระ
อานนท์ตอบว่า “เป็นอย่างนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าโลก พระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์ว่า “ถ้าสามัญสำนึกแล้ว จิตจะออกได้อย่างไร”

slot

“เหตุฉะนั้น พึงรู้ว่าตนเองพูดสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ เมื่อกล่าวว่าจิตที่รู้ เข้าใจ และมีสติอยู่นอกกาย”
พระอานนท์ตรัสกับพระพุทธองค์ว่า “พระองค์ผู้เจริญ โลก ก็เป็นดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ ในเมื่อข้าพเจ้ามองไม่เห็นภายใน จิตจึงไม่อยู่ในกาย เพราะกายและจิตมีจิตสำนึกร่วมกัน จึงไม่แยกจากกัน ดังนั้น จิตของข้าพเจ้ามิได้อยู่นอกกาย เมื่อพิจารณาแล้ว ข้าพเจ้าก็รู้อยู่ ณ ที่แห่งหนึ่ง
พระพุทธองค์ตรัสว่า “แล้วที่ไหนเล่า” พระ
อานนท์กล่าวว่า “ในเมื่อจิตที่รู้ เข้าใจ จึงไม่รับรู้อะไร อยู่ข้างในแต่มองเห็นภายนอกได้ เมื่อไตร่ตรองแล้ว ฉันเชื่อว่ามันถูกซ่อนอยู่ในอวัยวะของการมองเห็น”
“เช่น เมื่อมีคนเอาถ้วยแก้วมาปิดตา ขันก็ปิดตาแต่ไม่บังการมองเห็น อวัยวะแห่งการเห็นจึงมองเห็นได้ การแบ่งแยกก็เกิดขึ้นตามนั้น