ผลกระทบของผีเสื้อแห่งความพยายามที่ไม่ธรรมดา เทศกาลผีเสื้อฮัมพยอง

ผลกระทบของผีเสื้อแห่งความพยายามที่ไม่ธรรมดา เทศกาลผีเสื้อฮัมพยอง

jumbo jili

เป็นเทศกาลผีเสื้อที่จัดขึ้นในฮัมพยอง จังหวัดจอลลานัมโดของทุกปีตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคม โดยเริ่มครั้งแรกในปี 1999 เทศกาลซึ่งมีการวางแผนในหัวข้อ ‘ผีเสื้อ’ ประสบความสำเร็จอย่างมากโดยการจัดตั้งและเตรียมสถาบันวิจัยแมลงในสภาพที่ไม่เอื้ออำนวยด้วยทรัพยากรอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน ทรัพยากรการท่องเที่ยว อาหารพิเศษ และอาหารเพียงเล็กน้อย ในแต่ละปี ผีเสื้อตัวแทนถูกจัดวาง และแม้แต่ธีมเดียว ผีเสื้อ ก็เปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยเทศกาลเดียว เศรษฐกิจในท้องถิ่นฟื้นคืนชีพและรายได้ของเคาน์ตีเพิ่มขึ้น และกลายเป็นเทศกาลที่ก่อให้เกิดส่วนเกินโดยไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

สล็อต

Hampyeong, Jeollanam-do เป็นพื้นที่ชนบททั่วไปในเกาหลีที่มีประชากรมากกว่า 70% ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมหลัก หลังจากการค้นหารายได้ของครัวเรือนในฟาร์มที่เป็นนวัตกรรมใหม่ในหลายแง่มุม เทศกาลผีเสื้อฮัมพยองได้รับการวางแผนโดยการรวมการขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งผลิตขึ้นบนพื้นฐานที่ว่าสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์ไว้ได้ดีกว่าในภูมิภาคอื่น ๆ และภาพลักษณ์ที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ ผีเสื้อ กำลังอัพโหลด
ความจริงที่ว่าเทศกาลผีเสื้อฮัมพยองได้กลายเป็นเทศกาลที่เป็นตัวแทนของเกาหลี ซึ่งมีความแตกต่างจากเทศกาลอื่นๆ ในภูมิภาคอื่นๆ หลายประการ ประการแรก แนวคิดนี้เกิดขึ้นจากแนวคิดย้อนกลับของผีเสื้อและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผีเสื้อปลูกภาพลักษณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและทำให้เป็นแบรนด์สินค้าเกษตร ข้าวผีเสื้อฮัมพยองเป็นตัวอย่างทั่วไป นอกจากนี้ สำหรับเทศกาลผีเสื้อ สถาบันวิจัยแมลงฮัมพยองกุน ได้ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเพื่อศึกษาผีเสื้อในลักษณะที่วางแผนไว้ และเพื่อใช้ผีเสื้อเหล่านี้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิผลในงานเทศกาล
เทศกาลส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของการรวมเนื้อหาต่าง ๆ โดยใช้ประโยชน์จากลักษณะของภูมิภาค ในเทศกาล Hampyeong Butterfly เพื่อทำความเข้าใจนิเวศวิทยาของผีเสื้อ สถาบันวิจัยได้ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกและทำการวิจัย ประกอบกับเทศกาล จากผลการวิจัย องค์ประกอบประจำปีของเทศกาลผีเสื้อฮัมพยองไม่ได้รับการจัดการอย่างเท่าเทียมกัน
ตัวอย่างคือฉากของผีเสื้อตัวแทนสำหรับแต่ละเหตุการณ์ ในเทศกาลที่ 1 ผีเสื้อตัวแทนคือ ผีเสื้อหางแฉก และหลังจากนั้น ผีเสื้อหางแฉกป่า ผีเสื้อสีเหลือง ผีเสื้อชาดน้อย ผีเสื้อกะหล่ำปลีขาว ผีเสื้อหลวง ผีเสื้อหัวโต ผีเสื้อเสือดำ ผีเสื้อมัสค์ สีแดง – ผีเสื้อแมลงสาบจุด เทศกาลนี้จัดขึ้นโดยเปลี่ยนธีมเป็น ผีเสื้อหางปอ ผีเสื้อปะการัง ฯลฯ การก่อตั้งสถาบันวิจัยแมลงฮัมพยองกุนกลายเป็นรากฐานที่ยอดเยี่ยมสำหรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แม้จะมีหัวข้อเดียวคือ ผีเสื้อ
การสูงวัยและการลดลงของประชากรในพื้นที่ชนบทไม่ใช่ปัญหาง่ายๆ ดังนั้นเทศกาลผีเสื้อฮัมพยองจึงสามารถแก้ปัญหาชนบทในความเป็นจริงของเกาหลีซึ่งมีปัญหาเหล่านี้ทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นับตั้งแต่การเลือกตั้งยอดนิยมครั้งที่ 5 เทศกาลผีเสื้อฮัมพยองกำลังพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ผลประโยชน์ในทางปฏิบัติสามารถนำไปสู่รายได้สำหรับผู้คนในเขตฮัมพยอง ซึ่งแตกต่างจากเทศกาลอื่นๆ ในภูมิภาคอื่นๆ เนื่องจากได้รับเลือกเป็นเทศกาลที่ดีที่สุดและเป็นเทศกาลที่ดีที่สุดสำหรับเทศกาลท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่กำหนดโดยกระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว จึงได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากรัฐบาล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เทศกาลนี้จัดขึ้นเองโดยไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลภายใต้ระบบพระอาทิตย์ตกของเทศกาลท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีเทศกาลไม่มากที่สร้างส่วนเกินโดยไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล อย่างไรก็ตาม เทศกาลผีเสื้อฮัมพยองได้ทำให้ตัวเองเป็นหนึ่งในไม่กี่เทศกาลที่ก่อให้เกิดส่วนเกินโดยไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
เทศกาล Hampyeong Butterfly Grand ได้รับรางวัลในประเภทเนื้อหาเทศกาลปี 2559 ประเภทเศรษฐกิจเทศกาลปี 2560 และประเภทหรูหราระดับโลกปี 2561 และได้รับรางวัลใหญ่ประเภทเศรษฐกิจเทศกาลปี 2562 เนื่องจากจำนวนผู้เข้าชมที่เพิ่มขึ้น KORAIL KTX จึงหยุดชั่วคราวที่สถานี Hampyeong บนสาย Honam 4 ครั้งต่อวันเพื่อความสะดวกของนักท่องเที่ยว
เทศกาลผีเสื้อฮัมเปียง (Hampyeong Butterfly Festival)
เทศกาลผีเสื้อฮัมเปียงนำเสนอความอลังการของผีเสื้อนับหมื่นๆ ที่บินร่อนเหนือทะเลแห่งดอกไม้นานาพรรณในพื้นที่ถึง 33 ล้านตารางเมตรซึ่งอยู่อาศัยในแดนแห่งสวรรค์ฮัมเปียง เทศกาลนี้เป็นความพยายามครั้งแรกในโลกที่จะจัดเทศกาลซึ่งมีผีเสื้อ และแมลงที่มีชีวิตกับธรรมชาติ และได้รับการกำหนดเป็นครั้งแรกในปี 2003 ว่าเป็น “เทศกาลการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม”
ผีเสื้อบินโฉบไปมาเหนือทุ่งดอกเรบซีดที่บานสะพรั่งให้สีสันจินตนาการแห่งเทพนิยายให้กับเด็กๆ และย้อนเวลากลับไปยังโลกแห่งจินตนาการเป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่ที่จะเก็บประสบการณ์ในระบบชีววิทยา มีการแสดงคอนเสิร์ต การประกวดภาพเขียนและการแสดงต่างๆ อีกมากมาย
เทศกาลช่วงฤดูหนาว ในประเทศเกาหลีใต้
ฤดูหนาว Winter ช่วงปลายเดือนธันวาคม ถึง กลางเดือนมีนาคม มีเทศกาลที่น่าสนใจ ดังนี้
เดือนมกราคม เทศกาลตกปลาเทร้าท์หน้าหนาวภูเขาฮวาชอน Hwacheon Mountain Trout (Sancheoneo) Ice Festival จัดขึ้นที่ เมืองฮวาชอน-กุน จังหวัดคังวอน-โด ประมาณช่วงเดือนมกราคม-ต้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เหตุที่จัดในช่วงเดือนนี้เนื่องจาก ทุกปีบริเวณแม่น้ำฮวาชอนจะแปรสภาพเป็นน้ำแข็ง นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเยือนนับล้านคน ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ จะมาเทศกาลนี้เพื่อตกปลาเทร้าท์ ฉายาของมันคือ The Queen of Valley หรือราชินีแห่งขุนเขาโดยปลาเทร้าท์ภูเขาจะอาศัยอยู่ในน้ำเย็นที่มีอุณหภูมิตั้งแต่ 20 องศาเซลเซียสลงไป เป็นปลาที่สวยงามและหายาก ซึ่งนักท่องเที่ยวที่ตกปลามาได้ สามารถนำปลามาทำเป็นซูชิ หรือซาชิมิ ซึ่งสามารถทานได้เลย และภายในงานจะมีกิจกรรมท้าความหนาวต่างๆ อาทิเช่น การแข่งขันจับปลาเทร้าท์ด้วยมือตกปลาใต้น้ำแข็ง การโชว์แกะสลักน้ำแข็ง ฟุตบอลน้ำแข็ง และเล่นเลื่อนหิมะ และอื่นๆ ถือได้ว่าเป็นงานใหญ่ที่หลายคนเฝ้ารอคอย เนื่องจากจัดแค่ปีละครั้งในช่วงเวลาสั้นๆ

สล็อตออนไลน์

เทศกาลช่วงฤดูใบไม้ผลิ ในประเทศเกาหลีใต้
ฤดูใบไม้ผลิ Spring ช่วงปลายเดือนมีนาคม ถึง เดือนมิถุนายน มีเทศกาลที่น่าสนใจ ดังนี้
เดือนเมษายน เทศกาลชินโด ยองดึง น้ำทะเลแยก (Jindo Yeongdeung Festival) จัดขึ้นที่ เมืองชินโด (Jindo) จังหวัดชลลานัม-โด (Jeollanam-do)เดินทางโดยรถประจำทางจากสถานีขนส่งโซลไปยังเกาะชินโด (ใช้เวลา 6 ชั่วโมง วันละ 4 รอบ) หรือ โดยรถประจำทางไปควางจู (Gwangju) จากท่ารถด่วนโซลและต่อด้วยรถเข้าเมืองชินโดที่สถานีรถควางจู (ใช้เวลา 2 ชั่วโมง 30 นาที วันละ 50 เที่ยว) เทศกาลนี้จะจัดขึ้นทุกปี ช่วงที่น้ำลด และเกิดเป็นทางกว้าง 40 เมตรยาว 2.8 กิโลเมตร ระหว่างเมืองจินโดถึงเกาะโมโด โดยเหตุการณ์นี้ถูกค้นพบโดยท่านปีแอร์ รังดี (Pierre Randy) ท่านอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำเกาหลี ซึ่งปรากฏการณ์นี้ผู้คนพากันเรียกว่า “มหัศจรรย์แห่งโมเสส” เทศกาลจะจัดแสดงตามตำนานด้วยการล่องทะเลด้วยแพท่อนซุง การสักการะของชาวประมงต่อเทพแห่งทะเล และการชุมนุมของกุ้งหอยบนถนนทะเล แสดงให้เห็นถึงการเฉลิมฉลองอันน่าปิติยินดีด้วยพิธีสักการะบูชาต่อยายป้อง (Grandma Pong)การร้องเพลงเวลาทำงานของชาวเกาะชินโด และวัฒนธรรมต่างๆสำหรับชาวทะเล
เดือนเมษายน เทศกาลเครื่องดื่มและขนมพื้นเมือง (Korean Traditional Drink and Cake Festival) จัดขึ้นที่ เมืองเคียงจู จังหวัดเคียงซางบุก-โด นั่งรถประจำทางหมายเลข 10 วิ่งจากท่ารถด่วนเคียงจู ถึงโพมุนเลครีสอร์ท (ใช้เวลา 30 นาที รถออกทุก 30 นาที) ภายในงานจะมีขนมที่ทำจากข้าวและเครื่องดื่มหมักจากทั่วโลก มีวิธีขั้นตอนการทำเครื่องดื่มและขนมข้าวพื้นบ้าน การแสดงนิทรรศการเครื่องดื่ม ขนมข้าว และเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆในการทำ วิธีการทำขนมข้าว เป็นต้น
เดือนเมษายน เทศกาลผีเสื้อฮัมเปียง และแมลง (Hampyeong Butterfly Festival) จัดขึ้นที่ อุทยานริมน้ำฮัมเปียงและพื้นที่เกษตรกรรมสิ่งแวดล้อมฮัมเปียง จังหวัดชลลานัม-โดเดินทางโดยรถโดยสารจากสถานีขนส่งโซลไปยังฮัมเปียง จังหวัดชลลานัม-โด แล้วเดินต่อไปอีก 5 นาที ผู้เข้าชมจะได้เห็นถึงความอัศจรรย์ของธรรมชาติ ที่รวมความยิ่งใหญ่ของผีเสื้อและแมลงนับหมื่นๆตัว มาบินให้นักท่องเที่ยวได้ชมบริเวณเหนือทะเลแห่งดอกไม้นานาพรรณในพื้นที่ถึง 33 ล้านตารางเมตรในเมืองฮัมเปียง ซึ่งในปี 2003 ได้ถูกกำหนดให้เป็น “เทศกาลการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม” ด้วย ภายในงานยังมีนิทรรศการผีเสื้อ มีการศึกษาการบินของผีเสื้อ จัดแสดงตัวอย่างของผีเสื้อและแมลงอื่น การประกวดภาพเขียนและการแสดงต่างๆ อีกมากมาย

jumboslot

เดือนเมษายน มหกรรมอาหารนานาชาติกรุงโซล จัดขึ้นที่ กรุงโซล ของทุกปี มีการจัดแสดงอาหารนานาชาติ รวมทั้งอาหารพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อของเกาหลี และอาหารจากทุกภาค เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาแวะชิมกันอย่างจุใจ
เดือนพฤษภาคม เทศกาลโคมไฟดอกบัว (Lotus Lantern Festival) จัดขึ้นที่ กรุงโซล ของทุกปีในช่วงวันวิสาขบูชาสืบเนื่องมาตั้งแต่ในช่วงราชวงศ์โกเรียว (คศ.918-1392) เมื่อศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ ชาวพุทธศาสนิกชนในเกาหลีใต้จะเดินขบวนแห่โคมไฟดอกบัว และเดินขบวนแห่มังกร เพื่อฉลองวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ภายในงานจะมีโคมไฟรูปดอกบัวหลากสีสันกว่า 100,000 ดวง พร้อมดัวยขบวนพาเหรดต่างๆ ทั้งที่มาจากคนเกาหลีและคนต่างชาติที่นับถือศาสนาพุทธ ผู้ร่วมงานจะได้เดินชมนิทรรศการต่างๆเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ชมวิธีการทำโคมบัว และการแสดงพื้นเมืองต่างๆ
เดือนพฤษภาคม เทศกาลสมุนไพรรักษาโรคแทกู ยังเนียงชี (Daegu Yangnyeongsi Festival) จัดขึ้นที่ เมืองแทกู เดินเท้าไป 5 นาทีจากสถานีจุงกังโน (Jungangno Station) หรือ จากสถานีบันโวลดัง (Banwoldang Station) โดยรถไฟใต้ดินแทกูสาย 1 โดยเมืองแทกูถือได้ว่าเป็นย่านธุรกิจขนาดใหญ่ที่เกี่ยวกับยาตะวันออกและตัวยาสมุนไพร มีกิจการด้านยามากกว่า 300 กว่ากิจการ เทศกาลนี้ถูกจัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์ยาของชาวตะวันออกและหาตลาดยาสำหรับยาสมุนไพร ภายในงานมีกิจกรรมเสริมความรู้มากมาย เช่น การเล่นเกมส์ตอบคำถามชื่อยา เพื่อตรวจสุขภาพฟรี นิทรรศการเครื่องมือรักษาโรคแบบตะวันออก อีกทั้งยังมีข้อมูลเกี่ยวกับยาสมุนไพรต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาอีกด้วย
เดือนพฤษภาคม เทศกาลละครใบ้นานาชาติชุนชอน (Chuncheon International Mime Festival) จัดขึ้นที่ เมืองชุนชอน จังหวัดคังวอน-โด (Chuncheon, Gangwon-do) สามารถเดินทางโดยรถไฟจากสถานีชองยางนี (Cheongnyangni Railway Station) ในกรุงโซลไปยังชุนชอน (ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 50 นาที) หรือโดยรถโดยสารจากสถานีขนส่งทงโซล (ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 40 นาที บริการวันละ 12 เที่ยว) แต่ก่อนเทศกาลนี้เรียกว่า เทศกาลละครใบ้เกาหลี ต่อมาในปี 1995 จึงได้เปลี่ยนแป็น เทศกาลละครใบ้นานาชาติชุนชอน เทศกาลนี้เป็นเทศกาลแสดงศิลปะและวัฒนธรรมด้านละครใบ้อย่างสมบูรณ์แบบ ที่มีอยู่ในประเทศเกาหลีและจากต่างประเทศทั่วโลก เช่นการแสดง “ละครปิศาจก๊อบบลิน” ซึ่งจะมีการแสดงละครใบ้ การแสดงดนตรีพื้นเมือง และภาพยนตร์ รวมทั้งกิจกรรมต่างๆตลอดทั้งคืน

slot

เดือนพฤษภาคม เทศกาลไฮโซล จัดขึ้น ริมฝั่งแม่น้ำฮันใจกลางกรุงโซล แม่น้ำที่ไหลผ่านใจกลางกรุงโซล และเป็นแม่น้ำสำคัญ เป็นเทศกาลที่จัดขึ้นเพื่อแสดงศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีและประวัติศาสตร์ที่สำคัญต่างๆของกรุงโซลตั้งแต่ในอดีต นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้ถึงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของกรุงโซล ซึ่งมีการแสดงต่างๆ เช่น การแสดงพื้นเมือง การเต้นระบำเกาหลี แสดงมายากล งานแสดงอาหาร ซึ่งล้วนสร้างสีสัน และความสนุกสนานเพลิดเพลินให้นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก
เดือนพฤษภาคม เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติชนจู จัดขึ้นที่เมืองชนจู จังหวัดชอลลานัม-โด เป็นเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติลำดับที่สามของเกาหลี ต่อจากพูซานและพูชอน ภายในงานมีการฉายภาพยนตร์ทั้งในรูปแบบดิจิตอล และภาพยนตร์ที่มีการนำเสนอแบบแหวกแนวอื่นๆ เป็นเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติที่น่าติดตามอีก 1 งาน